T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Yasal Dayanak

10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde iç denetim faaliyetinin kurulmasını öngörmektedir. İç denetim, Kanunda mali yönetim ve kontrol sisteminin bir unsuru olarak yer almaktadır ve “İç Kontrol Sistemi” başlıklı Beşinci Kısımda düzenlenmiştir.