T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetçinin Sorumlulukları

İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

1. Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

2. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

3. İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.

4. Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.

5. Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

6. Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.