T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetçinin Görevlendirilmesi

 İç denetçilerin görevlendirmeleri üst yönetici tarafından yapılır.