T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Kamu İç Denetim Standartları ve Etik Kuralları

İç denetçiler, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlüdür.

Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” ve Meslek Ahlak Kuralları ile diğer uluslararası denetim standartları esas alınarak Kurul tarafından belirlenmiştir.

Kamu İç Denetim Standartları, iç denetçilerin niteliklerini belirleyen nitelik standartları ile iç denetim faaliyetinde uygulanması gereken süreçleri belirleyen çalışma standartlarından oluşmaktadır. Standartlar; iç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç denetçilerin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev yapabilmelerine ilişkin hususları düzenler.

Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ilkeler ile iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan davranış kurallarından oluşur. Bunlar:

·                    Dürüstlük

·                    Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık

·                    Gizlilik

·                    Yetkinlik (ehil olma)

Ana başlıkları altında Kurulca belirlenmiş ve yayınlanmıştır.