T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Denetimin Yürütülmesi

Denetim kapsamına alınacak Bakanlığımız faaliyetlerinin belirlenmesinde olduğu gibi, denetimin yürütülmesinde de risk odaklı yaklaşım esastır.

İç denetçi, denetim kapsamına alınan süreçle ilgili potansiyel riskli alanları, bu alanlarla ilgili yapısal riskleri, yapısal riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için idare tarafından uygulanan kontrol önlemlerini tespit eder, kontrollerin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirir, bu değerlendirme sonuçlarına göre denetim testlerini planlar ve gerçekleştirir.

Denetim süresince gerçekleştirilen tüm çalışmalar, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi, kanıt ve sonuçlar çalışma kağıtlarıyla belgelendirilir. İç denetçi,  denetimin yürütülmesinde yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.