T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Raporlama

Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. Raporlar, Kurulun belirlediği raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenir.

İç denetim raporları, İç Denetim Birimi Başkanı tarafından gözden geçirildikten sonra onay için Üst Yöneticiye sunulur.