T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İzleme

İç denetim raporları üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimler ve strateji geliştirme birimine gönderilir.

İç denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi kurulur. Denetim raporunda yer alan önerilerin yerine getirilip getirilmediği belirli aralıklarla düzenli olarak izlenir.